NLP

(Nevro-Lingvistisk Programmering)

er en tankemåte som bygger på at mennesket er enestående av natur,

og at vi har et mye større potensial enn vi utnytter.

 NLP hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv,

og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

Det kan f.eks være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser

og verdier.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og spesifikke mål ,

gir oss muligheten til å utvikle de ressursene vi har, for å nå våre mål.

NLP bygger på troen om at det som engang har skjedd,

også lar seg reversere.

Grunntanken er at vi alle har en egen modell av verden.

Dette betyr da at språket

(både det verbale og non-verbale)

har stor betydning for hvordan hver og en opplever situasjoner,

anderledes enn andre.

"Det som blir sagt, er ikke alltid det den andre hører"

Jeg tar i mot:

Enkeltpersoner

Familier

Par